Karis Telefon | Karjaan Puhelin fiberhem.fi
Facebook
Annons
Sök
Kalender
Sista månad December 2017 Nästa månad
M T O T F L S
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31
Händelser
Inga händelser
Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder
 • Bilder

 

Allmänt

Föreningen hade vid utgången av säsongen 2016 totalt ca 320 licensierade idrottare och
drygt 30 aktiva tränare. Antalet idrottare sjönk en aning från föregående säsong,
vilket delvis berodde på renoveringen av Ekenäs centrumplan samt på vi tvingats
lägga ner vissa grupper.

Föreningen strävar till att aktivt synas i media och på webben. Samarbetet med lokala
media är gott och vi strävar till att så skall vara fallet även i fortsättningen.
Samarbetet med distriktet, regionen och förbunden bör bibehållas på god nivå och kan
ytterligare fördjupas i t.ex. utbildnings- och träningsfrågor.

Samarbetet med Tenala IF och IF Bromarf-Pojkarna, som inleddes 2015, avslutas i
nuvarande form, eftersom det inte till alla delar gav önskat resultat.

Föreningen har under det gångna året inlett ett tre-årigt samarbete med Adidas. Behovet
av anskaffning av utrustning under inkommande år är betydligt mindre än i initialskedet.

 

Ekonomi

Styrelsen ansvar för en kontinuerlig balans i föreningens ekonomi samt för att en
kontinuerlig betalningsberedskap upprätthålls.

Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare samt en deltidsanställd knatte-
koordinator. Sistnämnda har under de tre senaste åren varit anställd via externt finansiellt
stöd och finansieringen bör kunna garanteras även i fortsättningen.

Föreningen avser även under följande verksamhetsår kunna stå för tävlings- och
lägerkostnader för idrottare och tränare på samma grunder som hittills, samtidigt som vi strävar till att hålla verksamhetsavgifterna på en överkomlig nivå.

För att säkerställa ovannämnda bör vi aktivt söka nya samarbetspartners, samt även arbeta för att upprätthålla det goda förhållande vi har till nu befintliga finansiärer. 
Rekryteringen av understödande personmedlemmar bör ytterligare intensifieras.

Föreningen står under säsongen värd för FM för F/P14-15 och detta evenemang
förväntas ge ett märkbart ekonomiskt överskott. I och med nämnda evenemang kan
intäkterna från Ärevarvet eventuellt minska.

 

Träningsverksamhet

Sommartid sker träningen i första hand på Ekenäs centrumplan och Karis central-
idrottsplan. Träningarna i Ekenäs måste delvis organiseras om efter renoveringen av
idrottsplanen, vilket som helhet medför utmaningar gällande förverkligande av en
ändamålsenlig verksamhet.

Under vinterhalvåret används aktivt stadens idrottshallar och gymnastiksalar. Användningen av Kisakeskus som träningsplats under vinterhalvåret intensifieras.
Under året ordnas tre föreningsläger på Kisakeskus och ett i Pajulahti. Därtill
ordnas ett antal extra endagssamlingar på Kisakeskus för de idrottare som är aktuella för
FM för F/P14-15. Utöver detta deltar föreningens idrottare och tränare i distriktets och
förbundens läger.

Friidrottsskolan ordnas inkommande sommar åtminstone i Ekenäs.
Upprätthållandet av kvaliteten på träningarna kräver en ständig förnyelse av tränings-
utrustningen. Det ekonomiska ansvaret för detta faller i praktiken helt på föreningen.

 

Tävlingsverksamhet

Föreningen står 25-27.8 värd för FM för F/P14-15. Detta är föreningens första FM-
arrangemang och samtidigt dess största organisatoriska utmaning hittills. Tävlingen
förväntas samla uppemot 1000 idrottare och dess genomförande kräver ca 200
funktionärer, vilka delvis rekryteras även från andra föreningar. Tävlingsförberedelserna
har inletts aktivt under det gångna året och intensifieras allt mer ju närmare den
egentliga tävlingstidpunkten vi kommer.

Föreningen ordnar även under inkommande år en deltävling i den nationella Tähtikisat-
serien. Planer finns på att tävlingen kunde direktsändas i TV (Yle).
Tack vare ovannämnda storsatsningar kommer föreningen som helhet att under 2017
ordna färre evenemang än under de senaste åren. Den preliminära kalendern ser ut enligt
följande:

19.3              Junior Indoors; Karis
17.5              Skolornas stafettdag; Karis
28.5 + 1.6     Ärevarvet; Karis + Ekenäs
4.6                Tähtikisat; Karis
13.7              Junior Games F/P 9-15; Karis
25-27.8         FM F/P14-15; Karis

Därtill ordnas preliminärt fem klubbmästerskapskvällar för 2002-2009 födda och två Silja Line Seurakisat för 2010-2012 födda. Klubbmästerskapen i terränglöpning ordnas
igen i samband med Spring Cup.

För att upprätthålla beredskapen att arrangera tävlingar bör tävlingsredskapen ständigt
förnyas och tävlingsarenorna bör hållas i ändamålsenligt skick. Detta aktualiseras nu
speciellt inför FM och Raseborgs stad förväntas vidta rätt betydande förbättringsåtgärder
gällande såväl själva idrottsplanen som dess utrustning.

I övrigt strävar vi till att våra idrottare deltar möjligast aktivt i olika NÅID/region- och
SFI-mästerskap och i FM-tävlingar. Lagtävlingar som Vattenfall Cup, SFI-serien och
olika stafetter har hög prioritet.

Målsättningen är att föreningen i föreningsklassificeringen skall återta sin plats bland de
20 bästa föreningarna i landet.

 

Utbildning

Föreningen har under de senaste åren aktivt och målmedvetet satsat på utbildning för
såväl tränare som ledare. Behovet för tränare att delta i distrikts- och förbundsledd
grundutbildning är därför nu inte akut, men alla tränare och ledare uppmuntras att delta i
olika former av special- och fortbildning via seminarier och motsvarande.

Funktionärsutbildning har aktivt ordnats med tanke på FM 2017. Ordinarie kurser
(Steg II-III) ordnas ännu under våren och från föreningen deltar även personer i den
SUL-koordinerade Steg IV-utbildningen som ordnas under vintern. Deltagande i
kurser gällande specialfunktioner (resultatservice, målkamera etc) är också aktuellt.
Föreningen ordnar även internt ett antal praktiska och direkt uppgiftsrelaterade
utbildningstillfällen med med tanke på FM.


Styrelsen för IF Raseborg

Senast uppdaterad (2017-01-12 23:46)

 
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Logga inAnnons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons